dimarts, 18 de març de 2014

Fundació Cecot Persona i Treball - Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació


Entitat sòcia d’ACACER
 
 
Quin tipus d’entitat és?

La Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació autoritzada. És una Fundació, nascuda sota l’empara de l’associació empresarial Cecot.

Quin és el seu àmbit territorial?
L’àmbit territorial de la Fundació Cecot Persona i Treball és tota Catalunya.

A qui dóna servei com Agència?

La Fundació Cecot Persona i Treball dóna servei a les persones, a les empreses i a les administracions (locals, comarcals, provincials, autonòmiques, estatals, internacionals).

Quins serveis ofereix com Agència?

Intermediació i orientació laboral -borsa de treball generalista; borsa per a col·lectius específics; borsa internacional; borsa de persones en pràctiques–; selecció de personal; recol·locació (individual i col·lectiva).


Compta amb algun servei especialitzat com Agència?

El servei d’intermediació internacional.


Dóna altres serveis a part de l’Agència?

La Fundació Cecot Persona i Treball desenvolupa iniciatives de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, com ara la redacció de memòries de sostenibilitat; l’elaboració de plans d’acollida per a empreses; l’elaboració de plans de voluntariat corporatiu; la redacció de codis ètics. També desenvolupen i incorporen mesures d’igualtat a les empreses. Compten també amb altres serveis de recursos humans, com ara l’assessorament i acompliment de la LISMI; assessorament en responsabilitat social empresarial; assessorament en igualtat d’oportunitats; assessorament en immigració i gestió de la diversitat. 
 

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?

1. Vincular les polítiques actives i passives per tal d’incentivar la recerca de feina i d’evitar el foment del no-treball.
2. Especialització més alta de les polítiques actives, tot definint amb precisió cadascun dels col·lectius de beneficiaris.
3. Definir models estables de col·laboració publicoprivada.
4. Dotar de recorregut d’actuació i de pressupost les agències de col·locació i empreses de recol·locació.
5. Impulsar la formació especialitzada en sectors emergents i la formació dual o en alternança.
6. Fomentar la mobilitat geogràfica, condicionada a polítiques potents de retorn.


Com veu el futur de les Agències de Col·locació?
Les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació són un instrument molt vàlid per tal de dinamitzar el mercat laboral del país. Necessiten que l’administració hi cregui, les doti de sentit i hi aposti com a element clau en la intermediació laboral.


Dades de contacte:
Fundació Cecot Persona i Treball
Pere Ejarque (Responsable de la Borsa de Treball de la Cecot)
C/ Sant Pau, 6
Terrassa (08221)
Tel. 93.736.60.31
E-mail: pere.ejarque@cecot.org
Pàgina web: wwww.fpit.cat