dimarts, 30 de setembre de 2014

Agència de Col·locació F|MF


Quin tipus d’entitat és?
Som una entitat del tercer sector, Fundació Mercè Fontanilles.

Quin és el seu àmbit territorial?
Barcelona, Tarragona i Lleida.

A qui dóna servei com Agència?
Oferim els nostres serveis a empreses i candidats.
Les persones candidates provenen:
-       Derivades dels serveis del SOC.
-       Derivades directament a través d’altres persones que han utilitzat el servei.
-       Que contacten mitjançant el web de l’Agència.
 
Quins serveis ofereix com Agència?
Serveis a Empreses:
-       Gestió integral de les ofertes de treball.
-       Adaptació del perfil del candidat al lloc de treball; aprofundint en la demanda concreta de l’empresa i realitzant l’estudi de competències de la persona.
-       Procés de selecció: iniciació, suport i gestió del procés.
-       Intermediació oberta entre empresa i treballador, acostar les necessitats i les demandes dels actors.
-       Servei de selecció de personal.
-       Seguiment posterior a la incorporació.
-       Àmplia borsa de candidats actualitzada en sectors diversos.
-       Assessorament en Responsabilitat Social Corporativa, LISMI i bonificacions a la contractació de persones segons especials dificultats.
-       Assessorament en tipus de contractes laborals
Servei a candidats:
-       Disseny itinerari professional.
-       Orientació laboral individualitzada: Acollida. Orientació. Formació específica necessària, propostes de formació i entrenament. Formació en el context laboral. Intermediació amb empreses. Ocupació.  Seguiment post contractació.
-       Amplia Borsa de treball actualitzada en sectors diversos.

  
Compta amb algun servei especialitzat com Agència?
Col·laborem amb els programes Incorpora, Reincorpora i Salut mental de la fundació Obra Social de “la Caixa”.

Dóna altres serveis a part de l’Agència?
L’ocupació és un més dels àmbits d’actuació de l’entitat Mercè Fontanilles.
La fundació ofereix serveis socials, programes de formació i inserció, així com, activitats de sensibilització social. Trobareu més informació a www.mercefontanilles.org

Quins serien segons vostè les iniciatives a curt o mitjà termini que caldrien dur a terme per a que la situació laboral millori al país?
-       Recuperació dels drets laborals.
-       Millorar l’oferta, l’adequació i l’accés de formació subvencionada als perfils baixos de candidats.
-       Disminuir les diferències salarials escandaloses limitant els salaris dels alts executius per augmentar la capacitat de contractació en els nivells entremitjos i bàsics.
-       Promoure, facilitar l’emprenedoria als joves, limitant les traves burocràtiques  i disminuint la carga impositiva.
-       Promoure, facilitar la creació de petites empreses, petit comerç, limitant les traves burocràtiques  i la disminuint la carga impositiva, valorant el be social de la millor relació entre capital / llocs de treball.
-       Promoure, facilitar la creació de empreses de serveis com a nínxol de nova ocupació.
-       Implantar mesures de promoció, valoració i control de la Responsabilitat Social de les empreses.
-       Control per objectius i per resultats de la intermediació laboral encomanada als organismes públics.

Com veu el futur de les Agències de Col·locació?
El model de les Agències es encertat i considerem que té futur.
Una aspecte és incrementar el treball en xarxa i augmentar la sinergia entre els diferents agents del mercat de treball.
-       Establir eines i recursos comuns per compartir informació entre les entitats membres, com ara: una base de dades, una intranet compartida i una xarxa de centres. -       Millorar l’accés a la informació, permet realitzar un seguiment individualitzat, així com, derivar als candidats cap a recursos formatius i oportunitats d’ocupació.
-       Potenciar la figura de les Agències entre empreses amb la finalitat d’obtenir una borsa de treball comuna.
Dades de contacte:

Naira Alonso
Via Laietana, núm. 54, 1-1a
CP: 08003 Barcelona
Telèfon: 93 268 22 22
agenciadecolocaciofmf@sinergia.org
http://agenciacollocacio.mercefontanilles.org

 

Cap comentari:

Publica un comentari