divendres, 3 de maig de 2013

Situació actual de la intermediació laboral: Com reduir l'atur

Després que el dijous 25 d'abril l'Institut Nacional d'Estadística donés a conèixer que, per primera vegada en la història, Espanya va superar en el primer trimestre de l'any els 6 milions d'aturats, aconseguint una taxa d'atur del 27,16%, s'esperava que en el Consell de Ministres, s'aprovessin diferents mesures per al suport a les polítiques actives per fomentar l'ocupació, aquestes mesures no s'han especificat per part del Govern, és per això que l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER), creu que l'Administració ha de respondre i començar a concretar la col·laboració amb les entitats privades i públiques que ve anunciant, per poder fer front al problema de l'atur i a la vegada, a la crisi, fomentant l'activitat econòmica.
 
Com sorgeixen les Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació...
 
Al desembre de 2010, amb l'anterior Govern, va sortir publicat el primer decret llei en el qual es regulava el marc de les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, a causa de la taxa d'atur que existia en aquests moments. Aquest Decret buscava la col·laboració amb les entitats públiques i privades especialitzades en aquesta àrea, per ajudar a disminuir el nombre de persones desocupades. Llavors Espanya comptava amb 4,1 milions de persones desocupades, i gairebé dos anys i mig més tard aquest nombre ha seguit augmentant fins arribar als més de 6 milions de desocupats, dos milions més de persones sense feina, i la col·laboració per ajudar a disminuir aquesta taxa segueix a dia d'avui sense concretar-se.

Tanmateix, l'Administració porta temps suggerint copiar models europeus, com per exemple, el d'Alemanya, per aconseguir resultats eficients, i col·laborar amb entitats que poden ajudar a reduir el nombre de desocupats, com ha passat en altres països.

Les entitats o empreses que durant tota la seva trajectòria professional s'han dedicat a l'assessorament, orientació, formació, intermediació i inserció de persones aturades, es van veure forçades en virtut del Decret del 2010 a acreditar-se com Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació per poder seguir fent la feina que havien fet ja durant molts anys. Aquesta acreditació els va suposar a moltes d'elles una gran dificultat per poder prosseguir en el seu treball diari, ja que a més de continuar realitzant la intermediació com fins aleshores, es van veure obligades a complir els requisits exigits per la nova normativa, incrementant al seu torn les tasques administratives, sense cap tipus de finançament per part de l'Administració.

A causa d'això, moltes agències han hagut de tancar, ja que no han pogut assumir tots els requisits exigits per l'Administració, i altres han hagut de fer canvis i reformes estructurals sense cap suport.

Actualment, les entitats que estan acreditades com Agències de Col·locació i/o empreses de Recol·locació, són entitats especialitzades en aquesta àrea. Porten molts anys fent la feina d'intermediació, sense cap ajuda, ni regulació. De la inserció que es realitza al nostre país, un mínim percentatge és imputable a l'Administració
, la resta és gràcies a la intermediació d'aquestes entitats.

Per què la col·laboració amb entitats especialitzades en qüestió d'intermediació?
 
- Perquè Espanya compta amb 6.202.700 persones desocupades.
- Perquè la taxa d'atur juvenil és una de les més altes d'Europa, 57,22%, el que ens porta a una imminent fugida de professionals acabats de llicenciar.
- Perquè l'Administració porta anys realitzant la intermediació sense cap resultat favorable.
- Perquè no s'està aprofitant l'entramat d'empreses i/o entitats que estan actualment realitzant tasques d'intermediació
, i que porten tota la vida fent aquesta feina, coneixen directament i de forma més propera a les empreses i als demandants d'ocupació.

No podem comparar a Espanya els resultats d'inserció, que es podrien obtenir, amb el treball d’aquestes entitats amb els obtinguts per les administracions, ja que mai s'ha dut a terme. Però, el que sí que podem afirmar és, que l'Administració pública, podent utilitzar a aquestes entitats i/o empreses de col·locació i recol·locació per millorar el marc actual en què ens trobem a dia d'avui, segueix sense utilitzar-les.

Des d'ACACER destaquem que les agències que actualment estan acreditades són les que realment estan treballant dia a dia per disminuir el nombre de persones en atur. Per això, si aquestes entitats tinguessin la col·laboració l'Administració per realitzar-la, podria augmentar notablement el nombre de persones ocupades al nostre país.

ACACER demana al Govern, a dia d'avui, que no esperi més i col·labori amb les Agències que durant aquests anys han estat les que realment han ajudat a les persones a trobar una feina.

ACACER proposa una col·laboració efectiva, tenint en compte...

Que la inserció de les persones desocupades és la fi de tot un procés, que comporta a la vegada assessoria,
orientació personal i professional, formació i intermediació, de manera que la col·laboració ha de reflectir tot el procés, no únicament el nombre final d'insercions.

Actualment a Espanya hi ha 775 Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació acreditades, de les quals 176 es troben a Catalunya, moltes d'elles són entitats petites però porten molts anys realitzant la intermediació en les seves localitats, i compten amb factors importants que poden assegurar i millorar els processos d'inserció, com l'arrelament al territori, la proximitat i la confiança amb les empreses de la zona, la proximitat amb les persones desocupades del seu territori, el coneixement tant econòmic com social d'on estan ubicades, etc., factors aquests que no tenen altres entitats més grans que es troben presents a tot el territori nacional. És per això que ACACER opina que la col·laboració ha d'estar oberta a totes les entitats acreditades.

S'està parlant de col·laboració només amb entitats amb un gran volum de facturació o presents en tot el territori nacional, però que no tenen aquesta proximitat, i d'un model d'inserció en el que no s'explica l'experiència en orientació o formació. ACACER demana la col·laboració amb totes les entitats que siguin efectives en tot el procés d'inserció, sense tenir en compte la seva grandària o facturació. A més, demana al Govern que deixi la feina de Col·locació i Recol·locació a les Agències, ja que són aquestes les que estan especialitzades en el tema.


Cap comentari:

Publica un comentari